Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

• Dowiedz się jak zarządzać ryzykiem prawnym w świetle przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

• Przygotuj się do nowych obowiązków

• Sprawdź, czy Twoja firma jest zagrożona sankcjami?

• Posłuchaj, jak możesz zabezpieczyć siebie i swoją firmę przed ryzykami wynikającymi z przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Wiedza

O nas

chmielniak-adwokaci-logo

Kancelaria Chmielniak Adwokaci to zespół wyspecjalizowanych prawników, którzy zajmują się zapewnieniem ochrony menedżerom i organizacjom na polu prawa karnego gospodarczego, karnego – skarbowego, a także ochrony przed nałożeniem kar finansowych za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym.

Coraz częściej w obszarze obrotu gospodarczego pojawiają się ryzyka karnoprawne, które powodują, że menedżerowie, przedsiębiorcy, czy organizacje narażeni są na odpowiedzialność karną i karną – skarbową. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera dla menedżerów właściwe przygotowanie do rozpoczęcia aktywności zawodowej, świadomość prawna, umiejętność zapobiegania i właściwego reagowania na zaistniałe ryzyka, dobór właściwego doradcy prawnego lub obrońcy, czy w końcu zaprojektowanie należytej ochrony zgromadzonego majątku, tak prywatnego, jak i majątku organizacji.

Reprezentujemy menedżerów i organizacje w sprawach karnych gospodarczych i karnych – skarbowych zarówno w toku postępowań przygotowawczych, jak również przed sądami. Występujemy w charakterze obrońców, a także pełnomocników pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych oraz prywatnych. Reprezentujemy organizacje i menedżerów w sprawach o nałożenie kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązków finansowych na rynku kapitałowym zarówno przed KNF, jak i przed sądami, a także wdrażamy w przedsiębiorstwach procedury compliance zapewniające zgodność postępowania z przepisami prawa i bezpieczeństwo.

Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu prawa karnego i procedury karnej, prawa podatkowego, prawa spółek, prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Kontakt

Kontakt
Kancelaria Chmielniak Adwokaci
Ul. Gliwicka 6/2
40-079 Katowice

Tel: +48 600 850 600

Obserwuj nas

Copyright 2019 - Podmioty Zbiorowe. Polityka Prywatności.
Made by Firemind.pl