Jak skutecznie ochronić firmę i siebie przed zagrożeniami wynikającymi z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

Spółki już teraz mogą podjąć kroki w celu zabezpieczenia się przed ryzykami płynącymi z projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Ma to sens nie tylko dlatego, że prawdopodobieństwo wprowadzenia ustawy jest bardzo duże, a czasu na wdrożenie procedur będzie na pewno za mało. Przyjęcie dobrych polityk może wpływać na ukształtowanie się na rynku pozytywnego wizerunku spółki. Gospodarka polska dołączyła do grupy 25-ciu najlepiej rozwiniętych gospodarek świata. Życie gospodarcze w Polsce zmierza do profesjonalizacji. Polskie spółki funkcjonują na rynkach światowych. Konkurencyjne spółki muszą osiągać wysokie standardy prezentowane przez spółki występujące na rynkach zachodnich. W spółkach tych kultura korporacyjna i zarządzanie ryzykiem jest elementem niezbędnym.
Wprowadzenie prawidłowych procedur zarządzania ryzykiem oraz polityk antykorupcyjnych zabezpieczy spółki przed zagrożeniami wynikającymi z ustawy. Na mocy ustawy spółka będzie mogła zostać ukarana, jeśli nie wykaże należytej staranności w organizacji i badaniu kontrahentów oraz należytej staranności w nadzorze nad strukturą korporacyjną.

Czym jest należyta staranność?

Ciężar udowodnienia należytej staranności będzie ciążył na spółce. W praktyce, szczególnie w większych podmiotach, nie będzie możliwe wykazanie działania spółki ze starannością, jeśli nie będzie rzeczywistych i przede wszystkim – skutecznych procedur. Skuteczność procedur zależy od szeregu czynników, przede wszystkim od prawidłowego rozpoznania punktów krytycznych występujących w danej organizacji. W każdym segmencie rynku oraz każdej organizacji ryzyka te będą plasowały się w innych miejscach.
W spółkach zajmujących się handlem już na szczeblach kierowników sprzedaży będzie istniało ryzyko podejmowania działań o charakterze korupcyjnym. Na jeszcze niższym szczeblu może dojść do uwikłania spółki w procedur karuzeli VAT.

W spółkach zajmujących się prowadzeniem zakładów przemysłowych spółka będzie mogła ponieść karę za działania pracowników wynikające z naruszenia procedur bezpieczeństwa.

Są dwa klucze do należytej staranności. Pierwszym z nich jest właściwy i diagnozujący podstawowe ryzyka audyt działalności spółki. Drugim jest stworzenie indywidualnego programu ochrony spółki przez ryzykami wynikającymi z przestępstw.

Spółka będzie podlegać karze również za nieprzyjęcie procedur ochrony sygnalistów. Podczas szkolenia, podzielimy się naszymi doświadczeniami, opartymi na wieloletniej praktyce występowania w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Właśnie te doświadczenie pozwala nam na prawidłowe zdiagnozowanie zagrożeń oraz opracowanie procedur, które minimalizują ryzyko popełnienia przestępstwa w spółkach i zwiększają szanse ich ewentualnego wykrycia.

LinkedIn
Facebook
Twitter