Temat szkolenia

Czy przedsiębiorstwo może zostać skazane za przestępstwa?

Czyli jak w praktyce chronić się przed ryzykami wynikającymi z ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

• Dlaczego projektowane przepisy są rewolucyjne i budzą tyle emocji?
• Jakie przedsiębiorstwa będą ponosiły odpowiedzialność karną po wejściu w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
• Jakie kary grożą przedsiębiorstwom po wejściu w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?
• W jaki sposób zabezpieczyć się przed ryzykami wynikającymi z projektowanych przepisów?
• Jakie branże są najbardziej zagrożone sankcjami?

Najbliższy termin

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.​

Dla kogo?

Na szkolenie

 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • Członków Zarządu
 • Członków Rad Nadzorczych
 • Dyrektorów generalnych, zarządzających i operacyjnych
 • Szefów działów prawnych
 • Osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance

Dlaczego

Unikalne

szkolenie

Czy wiesz, jak w praktyce przygotować się do wymogów nowej Ustawy?

Autorzy projektu o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych uzasadniają konieczność wprowadzenia zmian do istniejącej ustawy zwiększeniem efektywności zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.

Jeśli jesteś właścicielem, członkiem zarządu, menedżerem lub odpowiadasz za kwestie prawne w jednej z poniższych branż:

 • Przemysł spożywczy
 • Zagospodarowanie odpadów
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł metalurgiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Produkcja
 • Transport i logistyka
 • Paliwa i energetyka
 • Budownictwo przemysłowe i drogowe

Czy wiesz, jak zmieni się ryzyko?

Czy wiesz, co zmieni się po przyjęciu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?​ Czy wiesz jak skutecznie ochronić firmę i siebie przed zagrożeniami wynikającymi z ustawy?

Jeśli nie? To szkolenie jest dla Ciebie!

Eksperci

Jarosław Zagrodnik

Dr hab. prof. UŚ Jarosław Zagrodnik jest radcą prawnym, kierownikiem Studiów na WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz Rzecznik Dyscyplinarnym ds. Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego a także współredaktorem czasopisma „Problemy Prawa Karnego”. Ekspert Krajowej Rady Radców Prawnych w zakresie prawa karnego procesowego, prawa i procesu karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Prof. Zagrodnik reprezentuje klientów w postępowaniach karnych skarbowych i karnych gospodarczych, jak również świadczy pomoc prawną związaną z odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych na gruncie prawa. Doradza także w kwestiach postępowania karnego, w tym w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem karnym skarbowym, prawami pokrzywdzonego w procesie karnym a także zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością karną na gruncie prawa autorskiego. Prof. Jarosław Zagrodnik jest autorem licznych komentarzy i publikacji prasowych z obszaru prawa karnego, procedury karnej i prawa karnego skarbowego.

Łukasz Chmielniak

Łukasz Chmielniak jest adwokatem, założycielem i partnerem zarządzającym kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje prawem karnym-gospodarczym, karnym-skarbowym, jak również prawem administracyjnym – karnym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o oszustwa, niegospodarność, karuzele VAT, czy przestępstwa korupcyjne, w których reprezentuje klientów zarówno jako obrońca, jak również pełnomocnik oskarżycieli. Zajmuje się również analizą ryzyk związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz projektuje rozwiązania mające je ograniczać. Jest również autorem bloga poświęconego przestępczości gospodarczej „Białe Kołnierzyki”. Przygotowuje doktorat z prawa administracyjnego - karnego na WPiA UW, jest również Przewodniczącym Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy ORA Katowice.

Robert Gniezdzia

Robert Gniezdzia jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje się prawem gospodarczym i regulacyjnym, w tym problematyką ochrony danych osobowych oraz compliance. Zdobywał praktyczne doświadczenia biznesowe jako członek organów zarządzających w spółkach handlowych. Organizował i rozwijał nowe przedsięwzięcia biznesowe między innymi z obszaru nowych technologii. Przeprowadził kilka procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Jako wieloletni manager i przedsiębiorca doskonale rozumie otoczenie biznesowo – prawne i świadczy usługi doradcze przedsiębiorcom oraz zarządom w efektywnym stosowaniu prawa uwzględniając praktyczne i biznesowe podejście do ryzyka. Ukończył podyplomowe studia z bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School.

Marcin Klonowski

Marcin Klonowski jest adwokatem w kancelarii Chmielniak Adwokaci. Zajmuje się obroną w sprawach karnych-gospodarczych i karnych - skarbowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw o oszustwa, korupcję, działanie na niekorzyść spółek oraz karuzele VAT. Dokonuje analizy ryzyk związanych z finansowymi skutkami przestępstw w spółkach oraz projektuje wdrożenia mające je ograniczyć. Autor bloga "Bez zarzutu" o nowościach w prawie karnym i criminal compliance. Przygotowuje doktorat z procesu karnego na WPiA UJ. 

Copyright 2019 - Podmioty Zbiorowe. Polityka Prywatności.
Made by Firemind.pl