Zarząd a Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych uderzy w spółki na wielu szczeblach ich funkcjonowania. Odpowiedzialność spółki to także odpowiedzialność członków zarządu. Oprócz reakcji prokuratury członkowie zarządu będą musieli się liczyć z reperkusjami ze strony samych spółek. Dobry menedżer nie może być dla spółki obciążeniem. Nie może również narażać jej na ryzyko ogromnej odpowiedzialności finansowej. Postawienie zarzutów lub skazanie spółki może być przyczyną odwołania zarządu. Członkowie zarządu ryzykują nie tylko odpowiedzialnością prawną. Ryzykują również swoim życiem zawodowym – po usunięciu w takim trybie utracą nie tylko obecne źródło zarobku. Ze względu na przyczyny odwołania mogą mieć także problem ze znalezieniem sobie nowego miejsca w spółkach.

Zarząd nie odpowiada wyłącznie za swoje działania. Ponad to kontrola działań zarządu może być bardzo utrudniona w przypadku zarządów wieloosobowych, w których już jeden z członków może samodzielnie podejmować poważne decyzje biznesowe. Zarząd będzie odpowiadał za wszystko co dzieje się w spółce. W świetle nowej ustawy, spółka będzie mogła zostać ukarana za działanie swoich prokurentów, pełnomocników, kierowników działów czy nawet pracowników. Co więcej, spółka poniesie odpowiedzialność także za działanie nieuczciwych kontrahentów. Obecnie ryzyka związane, na przykład, z ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników, czy uwikłania spółki w proceder korupcyjny przez jednego z handlowców mogą nie być zidentyfikowane. Podobnie jest z ryzykami wynikającymi z nieświadomego zaangażowania w karuzele VAT.

Po wejściu w życie ustawy, spółka zostanie ukarana nie tylko wtedy, gdy wiedziała o przestępstwach, ale również wtedy, gdy działając starannie powinna się o nich dowiedzieć. Brak zdiagnozowania ryzyk, które skutkowały odpowiedzialnością spółki będą obciążały zarząd. To zarząd powinien podjąć takie decyzje, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko nieprawidłowości w spółce.
Kluczowym jest zdiagnozowanie podstawowych pól działalności zarządów, których niezabezpieczenie może skutkować odpowiedzialnością spółek. Powszechnie wiadomo, że za negatywne wyniki finansowe spółki odpowiada zarząd. Odwołanie członka zarządu ze względu na doprowadzenie spółki do złej sytuacji może rzutować na wizerunek menedżera na rynku i zmniejszać jego szansę na znalezienie zatrudnienia w innej spółce.

Podczas szkolenia, wskażemy ryzyka wynikające z wprowadzanie Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

LinkedIn
Facebook
Twitter